De vereniging

Het dagelijks bestuur van de vereniging is als volgt samengesteld:

De continuïteitscommissie:

De verenigingsarchivaris: P.R. van der Mije (email: archivaris@kpm1888.nl), die u welllicht kan helpen bij vragen over de rederij KPM en haar personeel.

Voor opmerkingen of aanvullingen van de website kunt U terecht bij de secretaris

Iedereen die in dienst is geweest van de KPM, NTPM, Oranjelijn, HVM en de KJCPL, of als radio-officier heeft gevaren op schepen van de genoemde rederijen, alsmede hun echtgenoten, kunnen lid worden.
Ereleden zijn zij die door de ALV zo zijn benoemd.
Alle anderen, zoals familie van leden en overige belangstellenden, zijn welkom als begunstiger (donateur).
Alleen ereleden en leden hebben stemrecht.

Bel of stuur een e-mail om bij één van onze volgende sociale gelegenheden (vrijblijvend) uitgenodigd te kunnen worden.

KPM = Koninklijke Paketvaart-Maatschappij
NTPM = Nederlandse Tank- en Paketvaart Maatschappij
HVM = Hollandse Vrachtvaart Maatschappij
KJCPL = Koninklijke Java-China-Paketvaart Lijnen

De NTPM, Oranjelijn en HVM waren dochterondernemingen van de KPM sinds resp. 1953, 1958 en 1961, terwijl de KJCPL een zustermaatschappij was.